آرشیو روزانه: تیر ۲۹, ۱۳۹۸

زخم های ناشی از فشار

زخم های ناشی از فشار • تعریف ناحیه ای از آسیب دیدگی پوست و بافت زیرین که بر اثر فشار، کشش یا ساییدگی، و به طور معمول روی برجستگی های استخوانی ایجاد می شود. سبب شناسی هنگامی که فشار خارجی از فشار پرشدگی مویرگ ها تجاوز کند، خونرسانی بافت ها مختل و در نتیجه ایسکمی، […]

read more »

برخورد با زخم در مراکز درمانی

برخورد با زخم در مراکز درمانی ترمیم زخم مرطوب: محیط مرطوب به روند بهبود زخم کمک می کند تحقیقات علمی ثابت کرده اند که در چنین محیط مرطوبی شرایط بهتری برای ترمیم زخم فراهم می شود. • روند اپی تلیالیزاسیون و بسته شدن زخم دو برابر سریع تر می شود • تولید کلاژن افزایش می […]

read more »