آرشیو ماهانه: تیر ۱۳۹۸

انواع خاص زخم

انواع خاص زخم ۱- زخم پای دیابتی متاسفانه به علت مسائل بهداشتی و فرهنگی، امروزه زخم های دیابتی را شایع می بینیم. در ارزیابی این بیماران، قدم اول بررسی وجود نبض های دیستال می باشد. در صورت مشکل در عروق محیطی، باید در اسرع وقت با جراحان عروق مشورت شده، و مشکل عروقی برطرف شود. در […]

read more »

مکان های شایع ایجاد زخم بستر

مکان های شایع ایجاد زخم بستر زخم بستر جز زخم های مزمن دسته بندی می شود. به زخم هایی که در یک مرحله درمان آنها متوقف شده و به تاخیر افتاده است، مزمن می گویند. جهت درمان زخم بستر باید توجه شود که لبه های زخم تازه باشند تا بتوانند در مراحل پایانی درمان به […]

read more »

مراحل اولیه بررسی زخم پای دیابتی

مراحل اولیه بررسی زخم پای دیابتی هر بیمار دیابتی که دچار زخم پای دیابتی شده است، بعد از مراجعه به یک مرکز درمان زخم دیابتی، باید اقدامات زیر، جهت درمان انجام شود: ۱-بررسی وضعیت حسی پا ابتدا از نظر وضعیت حسی، پا بررسی می شود، به این دلیل که، قند بالا در طولانی مدت باعث […]

read more »