آرشیو روزانه: اسفند ۱۴, ۱۳۹۷

روش اندازه گیری جریان خون شریانی

PVR چیست؟ PVR (Personal Video Recorder) یک روش اندازه گیری غیر تهاجمی است که جریان خون را در اندام های تحتانی ارزیابی می کند . در واقع  PVRیک تست عملکری می باشد که هر یک عروق را به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار نمی دهد، بلکه مجموع جریان خون را مورد بررسی قرار می دهد […]

read more »