تروما

تروما

تروما Trauma به معنای هرگونه حادثه، آسیب، شوک، جراحت و ضربه است. عامل تعیین کننده در نام‌گذاری این عارضه وارد شدن آسیب از خارج به بدن است و نباید عامل درونی مسبب ایجاد آسیب باشد. در واقع تروما آسیبی است که به دلیل افزایش انرژی ورودی به بدن به وجود می‌آید. این انرژی انواع مختلفی نظیر ضربه‌ای، مکانیکی، حرارتی (سوختگی) و شیمیایی را در بر می‌گیرد.

تروما

تفاوت بیماری با تروما

بنابر تحقیقات به عمل آمده، تفاوت این دو در اورژانس قابل تشخیص است. به عنوان مثال هنگام مواجهه با بیماری که دچار شوک شده است، چنانچه عامل بیماری باشد، نیروی امدادگر می‌تواند به راحتی بیمار را جا به جا کند ولی در هنگام مواجهه با بیماری که دچار تروما شده است، به دلیل وجود احتمال آسیب‌های شدید مثل قطع نخاع، جا به جا کردن بیمار بدون اینکه بدن را ثابت نگه دارند و به وسیله‌ی افراد غیر مجرب، ممنوعیت دارد.

عوامل مؤثر در دسته بندی تروما

تروما بر حسب مکانیسم آسیب یعنی نوع حادثه که می‌تواند شامل حوادث منزل، ترافیکی، سقوط و … باشد و همچنین محل آسیب که شامل سر، شکم و … است یا بر اساس ویژگی‌های عامل ایجاد کننده‌ی تروما که شامل ترومای نافذ شکم (با شی تیز) یا ترومای غیر نافذ (بلانت) و نیز ترومای حرارتی یا فشاری (باروتروما) دسته بندی می‌شود.

نقش تروما در مرگ و میر

در دنیای امروز تروما یکی از مهمترین مسائل قابل بحث در کشورهای پیشرفته به حساب می‌آید. زیرا چهارمین دلیل مرگ در کل دنیا و اولین دلیل مرگ در چهار دهه‌ی اول عمر می‌باشد. در هر سال هزاران مرگ و میلیونها جراحت ناشی از تروماهای مختلف اتفاق می‌افتد. میزان مرگ و میر هر سال رو به افزایش است.
در کشور ما اولین علت مرگ و میر بیماریهای قلبی و عروقی است ولی بیشترین عمر از دست رفته در اثر تروما اتفاق افتاده است. بیماریهای قلبی و عروقی اکثراً در افراد مسن رخ می‌دهد ولی تروما بیشتر جوانان را تهدید می‌کند.
محققان ۵۰% عوارض ترومایی را ناشی از حوادث ترافیکی تشخیص داده‌اند مخصوصاً در ایران که به گفته‌ی کارشناسان در هر ۲۰ دقیقه یک نفر بر اثر تصادفات یا جان می‌بازد و یا دچار صدمات جدی و معلولیت‌های مادام العمر می شود. به همین دلایل در کشورهای پیشرفته در جهت حل این مسئله، یک سیستم برای مدیریت و درمان مصدوم از صحنه‌ی حادثه تا پایان دوره‌ی درمان و بازتوانی و بازگشت مجدد و کارآیی او به جامعه به وجود آورده‌اند.

برخی از خدمات مرکز درمان زخم مانیکان:

منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم

با تشکر ، گروه مدیریت سایت

پاسخ

17 − پنج =